Kişisel Gizlilik Güvencesi

Yürürlük tarihi: 31 Aralık 2013

Gizliliğin hassas bir konu olduğunu anlıyor ve size ait bilgilerin korunması konusunu ciddiye alıyoruz. Bu Kişisel Gizlilik İlkeleri çevrimiçi bilgi uygulamalarımızı ve kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak yapabileceğiniz tercihleri açıklamaktadır. Bu Güvence Turnitin.com ve www.turnitinuk.com web sitesi ("Site") üzerinden toplanan veya bu Siteye sunulan ve kişisel tanınmaya neden olabilecek bütün bilgiler için geçerlidir.

Turnitin, orta ve yüksek öğretim okullarına Turnitin, LLC tarafından sunulan çevrimiçi bir hizmettir. Mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin beklediği seviyede hizmet sunabilmemiz için, Site ziyaretçilerinden ve hizmetimizi kullananlardan kendilerine ait kişisel özel bilgiler toplamamız ve bunları muhafaza etmemiz gerekmektedir.

TRUSTe Privacy Certification

Turnitin, bu Kişisel Gizlilik Güvencesi ve ilgili uygulamaların şeffaflık, hesap verebilirlik ve kişisel bilgilerinizin toplanıp kullanılmasıyla ilgili seçim dahil olmak üzere TRUSTe'nin program gerekirliklerine uygunluğu bakımından TRUSTe tarafından incelemeden geçirilip uygun bulunduğunu gösteren TRUSTe Gizlilik Mührüne sahiptir. TRUSTe programı www.turnitin.com ve www.turnitinuk.com web sitelerini kapsamaktadır. TRUSTe programı bu sitelerin oturum açma sayfalarından sonraki kısımlarını kapsamaz. Bağımsız bir üçüncü taraf olarak TRUSTe'nin misyonu, lider konumdaki gizlilik güven işareti ve inovatif güven çözümleri sayesinde global olarak tüketiciler ve kuruluşlar arasında çevrimiçi güveni hızlandırmaktır. Gizlilik politikamız veya uygulamalarımızla ilgili soru veya şikayetleriniz varsa, lütfen bizimle şu adresten bağlantı kurun: legal@turnitin.com. Cevabımızdan memnun kalmazsanız, burayı tıklayarak TRUSTe ile bağlantı kurabilirsiniz.

Bu Kişisel Gizlilik Güvencesinin bulunmasını kolaylaştırmak için, giriş sayfamızda ve kişisel olarak tanınmanıza neden olabilecek bilgileri istediğimiz her noktada bu belgeyi kullanımınıza hazır bulunduruyoruz. Bu Site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerse de bu türden üçüncü taraflar Turnitin Kişisel Gizlilik Güvencesi kapsamında değildir. İster bağlantı verilen web siteleri üzerinden ister başka herhangi bir tarzda herhangi bir üçüncü tarafa verdiğiniz kişisel gizlilik veya güvenlik bilgileriyle ilgili olarak Turnitin hiçbir bir sorumluluk üstlenmez.

Bu Siteyi kullanarak, Kullanım İlkelerimizi ve bu Kişisel Gizlilik Güvencesini sizi tam olarak tatmin edecek düzeyde incelediğinizi ve anladığınızı, Kullanım İlkelerimiz ve bu Kişisel Gizlilik Güvencesini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı ve Turnitin'in kişisel bilgilerinizi aşağıdaki maddelerde açıklanan şekilde kullanma izni olduğunu kabul ediyorsunuz.

1. Kişisel Bilgiler
Aşağıdaki kişisel bilgiler toplanmaktadır: İsim, e-posta, telefon, iş unvanı, okul adı, adres, vs.

KAYIT
Hizmetimizi kullanmak için kaydolduğunuzda, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla istiyoruz:
1. Kimliğinizi doğrulamak ve kendi akademik kuruluşunuzla bağlantılı olarak kaydolma durumunuzu belirlemek.
2. Hesabınızı doğru biçimde yönetebilmemiz için bağlantı bilgilerinizi edinmek.
3. Turnitin'in işlevselliği, yardımcı hizmetleri ve promosyonları ile ilgili değişiklikler hakkında tarafınıza bilgi vermek için.

DENEME
Hizmetimizi denemeyi talep ettiğinizde, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla istiyoruz:
1. Turnitin'in işlevselliğiyle ilgili değişiklikler, Turnitin'in yardımcı hizmetleri ve Turnitin'in promosyonları hakkında size bilgi vermek için.
2. Turnitin hizmetleri hakkındaki değerlendirmelerinizi ve tavsiyelerinizi istemek için.

ÇALIŞMA SUNUMU
Herhangi biri çalışma sunma web sayfalarımıza erişim istediğinde, aşağıdaki amaçlarla kişisel bilgiler istiyoruz:
1.     Yüklenen herhangi bir metinle bağlantılı bireyin belirlenmesi için.
2.     Başarılı metin yüklemelerini bildirmek ve teyit etmek amacıyla.

Talep ettiğimiz bilgiler belirli bir amaca yöneliktir. Örneğin, kayıtlı bir kullanıcının ismi, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bağlantı bilgilerini, Turnitin hizmetinin kullanımını kolaylaştırmak ve müşteri ilişkilerini kolaylaştırmak için alıyoruz. Yukarıda belirtilen belirli kullanımlara ek olarak, Turnitin kişisel olarak tanınmanıza neden olabilecek bilgilerinizi, taleplerinizi karşılamak ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için de kullanmaktadır.

Turnitin kişisel olarak tanınmanıza neden olabilecek bilgilerinizi zarar veya yaralanmayı önlemek, sahtekarlığı önlemek, yasal çıkarlarımızı korumak, yasal süreçlere uymak veya bunların gereklerini yerine getirmek ve uygulanabilir yasalara uymak amacıyla da kullanabilir.

Üçüncü tarafların kişisel bilgilere erişimi yalnızca, kayıtlı kullanıcıların kayıt anlaşmamızda belirtilen şekildeki imzalı veya elektronik rızaları vasıtasıyla olacaktır. Bu onay, kayıtlı bir kullanıcının kendi bağlantı bilgilerini, belge kaynak analizi takibi için, başka bir kayıtlı kullanıcıya sağlaması konusunda Turnitin'e izin vermesini içermekle birlikte bununla sınırlı değildir. Örneğin, veritabanımıza yüklenen materyal daha sonraki bir yüklemedeki materyalle eşleşirse, ilkiyle ilgili bağlantı bilgileri, daha sonraki yükleme ile ilişkili kayıtlı kullanıcıya, ilki bununla ilgili özel olarak olur verirse, verilir. İşimizi geliştirmeye devam ettikçe, işler veya varlıklar satabilir veya satın alabiliriz veya Turnitin başka bir şirket bünyesine katılabilir. Bu durumlarının herhangi birinin vukuu halinde, veritabanlarımızda bulunan kişisel bilgiler, devredilen varlıklara dahil edilebilir.

Kişisel tanınma sağlamayan bilgileri, örneğin IP adreslerini, Sitemizin kullanımıyla veya ürün ve hizmet satın alımlarıyla ilgili eğilimleri saptamak, pazar araştırmaları ve istatistiki çalışmaları kolaylaştırmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olan içerik ve işlevsellikleri geliştirmek ve verdiğimiz hizmet ve sağladığımız ürünleri ilerletmek amacıyla kullanıyoruz.

2. Takip Teknolojileri
Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza, bir dahaki ziyaretinizde sizi tanıyıp size daha iyi hizmet etmemize yardımcı olan ve kullanıcı hakkında bilgiler içeren küçük bir bilgisayar dosyası olan bir "tanımlama bilgisi" ("cookie") yerleştirebiliriz. Bu tanımlama bilgileri, kişisel tanınmaya neden olabilecek herhangi bir bilgi içermez. Örneğin, Sitemize bir tanımlama bilgisi verdiğinizde, şifrenizi birden fazla kez girmek zorunda kalmazsınız ve bu sayede Sitemizde bulunduğunuz sırada zaman kazanırsınız. Bir tanımlama bilgisini reddetseniz bile Sitemizi kullanabilirsiniz. Bunun tek sakıncası, Sitemizin bazı kısımlarında kısıtlanacak olmanızdır. Tanımlama bilgileri ayrıca, Sitemizdeki deneyimin zenginleştirilmesi için kullanıcılarımızın ilgilerini izlememize ve hedeflememize de olanak sağlamaktadır. İş ortaklarımızdan bazıları (ör., reklam verenler) Sitemizde tanımlama bilgileri kullanır. Ancak, bu tanımlama bilgilerine erişimimiz ve bunlar üzerinde denetimimiz bulunmamaktadır. Hem bizim yerleştirdiğimiz hem de iş ortaklarımız tarafından yerleştirilen tanımlama bilgileri kalıcı olabilir, yani, yalnızca tarayıcınızı kapatmanız üzerine yok olmayabilir.

Hangi içeriğin daha etkili olduğunda bize bilgi vererek sitemizdeki içeriği daha iyi yönetmemize yardımcı olan ve şeffaf gifler (diğer adlarıyla Web İşaretçileri/Web Böcekleri) adı verilen üçüncü taraf bir yazılım teknolojisi kullanıyoruz. Şeffaf gifler benzersiz bir belirteci olan çok küçük grafiklerdir, işlevleri tanımlama bilgilerine benzer ve Web kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini takip etmekte kullanılır. Kullanıcıların sabit diskinde depolanan tanımlama bilgilerinin aksine şeffaf gifler Web sayfalarına görünmez biçimde gömülür ve ebatları bu cümlenin sonundaki noktanın büyüklüğü kadardır. Şeffaf gifler tarafından toplanan bilgileri web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel olarak tanınma sağlayacak bilgileriyle ilişkilendirmekteyiz.

Kullanıcılarımız olarak sitemizden ayrıldıktan sonra sizi takip etmeyiz, bu nedenle Web tarayıcınızın “Takip Etme” sinyallerine cevap vermiyoruz.

3. Tercih
Kişisel tanınmaya neden olabilecek bilgileri bize verdiğinizde, bu türden bilgileri kişisel tanınmaya neden olabilir bir biçimde üçüncü bir tarafa ifşa edip edemeyeceğimiz veya bu bilgilerin kişisel tanınmaya neden olabilecek bir biçimde, bilgilerin başlangıçtaki toplanma amaçları veya bilgilerin toplanmasının ardından onay verdikleriniz dışındaki amaçlarla kullanılmasına izin verip vermeme konusunda tercih yapabilirsiniz.

Şahsi bilgilerinizi sizden ilk kez istediğimizde, bizden mesajlar almamayı tercih etme imkanınız olacaktır. optout@turnitin.com adresine bir e-posta göndererek de bizden daha fazla mesaj almak istememe tercihinizi iletebilirsiniz. Aşağıdaki Kısım 12 (Bildirimler) kapsamında bildirildiği üzere şahsen tanınmanıza neden olabilecek bilgilerinizin veritabanlarımızdan kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Talebinizi yerine getirebilmemiz için, kaldırılmasını istediğiniz bilgilerin tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz ve bizden aldığınız mesajların türünü belirlememize yetecek düzeyde bilgilere ihtiyacımız olacaktır.

4. İlgisiz Üçüncü Taraflara Aktarım
Bilgilerin başta toplanmasıyla ilgili amaçlar dışında, bir üçüncü tarafa kişisel tanınmaya neden olabilecek hiçbir bilgi verilmeyecektir. Kişisel tanınma sağlayabilecek bilgileri bizim bir temsilcimiz olarak hareket eden bir üçüncü tarafa aktaracak olursak, ilgili üçüncü tarafın kişisel gizlilik koşullarına uymasını zorunlu tutacağız. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmamaktayız.  

5. Kişisel Bilgilerinize Erişim veya Bu Bilgilerin Değiştirilmesi
Bu Site üzerinden, herhangi bir zamanda aşağıdaki adımları takip ederek, bize verdiğiniz bilgilere erişebilir, bu bilgileri düzeltebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz:
1. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınızda oturum açın.
2. Kullanıcı profilinizi açmak ve kişisel bilgilerinizi görüntülemek, düzeltmek, değiştirmek veya silmek için dolaşım çubuğundaki "kullanıcı bilgileri" bağlantısını tıklayın.

Turnitin'den kişisel bilgilerinize erişmek isterseniz, bu talebinize 30 gün içine cevap vereceğiz.

6. Güvenlik
Kişisel bilgilerinize erişim kazanmak amacıyla şifrelerin kullanılması dâhil olmak üzere, kişisel bilgilerinizi korumaya yönelik fiziksel, elektronik ve prosedürsel önlemlerimiz mevcuttur. Kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için, şifrenizi mutlaka gizli tutmalısınız. Ancak, bu türden önlemlerle bile, yetkisiz üçüncü tarafların bu önlemleri aşamayacağı veya İnternet üzerinden verdiğiniz bilgileri başka bir şekilde ele geçiremeyeceği garantisini hiç kimse veremez.

7. Veri Bütünlüğü
Sistemlerimizdeki kişisel bilgilerin kullanım amaçlarına yönelik, kesin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını temin etmeye yönelik makul adımları atmaktayız. Hesabınız aktif olduğu sürece veya size hizmetler sunmamız için gereken şekilde bilgilerinizi elimizde tutarız. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, anlaşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulatmak amacıyla bilgilerinizi elimizde tutacağız ve kullanacağız. Hizmetleri kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda, bunu Turnitin'e ayrıca bildirmeniz gerekmez. Hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz.

8. Uygulatma
Turnitin bu Kişisel Gizlilik Güvencesinin kesin doğru, geniş kapsamlı, rahatça görülecek şekilde sergilendiğini ve eksiksiz, uygulamada ve erişilebilir olduğunu teyit etmeye yönelik periyodik incelemeler gerçekleştirecektir. Bu Kişisel Gizlilik Güvencesini ihlal eden herhangi bir çalışan disiplin önlemlerine tabi tutulabilir.

10. Bu İlkelerdeki Değişiklikler
Herhangi bir zamanda bu Kişisel Gizlilik Güvencesinde değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Kişisel Gizlilik uygulamalarımızdaki her türlü değişiklikten haberdar olduğunuzdan emin olmak için, lütfen Siteyi kullandığınızda bu Kişisel Gizlilik Güvencesini gözden geçiriniz. Kişisel Gizlilik Güvencemiz, metnin en son güncellenme tarihini içerir. Eğer herhangi bir noktada kişisel tanınmaya neden olabilecek bilgileri, bu bilgilerin alındığı zaman belirtilenlerin dışındaki bir biçimde kullanmaya karar verirsek, bize en son verdiğiniz e-posta adresi üzerinden size e-posta ile bilgi vereceğiz. Bilgilerinizi bu farklı şekilde kullanıp kullanamayacağımız konusunda tercih yapabileceksiniz. Bilgilerinizi bu farklı şekilde kullanmamıza izin vermemeyi seçerseniz, bu türden bilgileri, bilgilerin toplanması sırasında geçerli olan kişisel gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmaya devam edeceğiz.

11. Sosyal Medya (Özellikleri) ve Widgetler
Web sitemizde Facebook Beğen tuşu gibi Sosyal Medya Özellikleri ve Share This tuşları veya sitemizde çalışan interaktif mini programlar gibi Widgetler (Pratik Uygulamalar) bulunmaktadır. Bu Özellikler IP adresinizi öğrenebilir, sitemizde hangi sayfaları ziyaret etmekte olduğunuzu kaydedebilir ve özelliğin düzgün biçimde çalışmasını sağlamak için bir tanımlama bilgisi yerleştirebilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Widgetler üçüncü bir tarafça barındırılabildiği gibi doğrudan bizim Sitemizde de barındırılıyor olabilir. Bu Özeliklerle etkileşimleriniz, ilgili Özelliği sağlamakta olan şirketin kişisel gizlilik politikasına tabidir.

12. Tanıklıklar
Sizin rızanızla, bizimle ilgili fikirlerinizi adınız, unvanınız ve okulunuzun adıyla birlikte yayınlayabiliriz.  Tanıklığınızın kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle bağlantı kurunuz.

13. Üçüncü Taraf Web Siteleri
Sitemiz kişisel gizlilik uygulamaları bizimkilerden farklı olan diğer Web sitelerine linkler içerebilir. Kişisel bilgilerinizi bu sitelerden herhangi birine gönderirseniz, bilgileriniz bu sitelerin kişisel gizlilik beyanlarına tabi olur. Ziyaret ettiğiniz bütün Web sitelerinin kişisel gizlilik beyanlarını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

14. Bildirimler
Bu Kişisel Gizlilik Güvencesiyle ilgili her türlü soruyu lütfen aşağıdaki şekilde yöneltiniz:
1.     legal@turnitin.com üzerinden e-posta ile bizimle bağlantı kurunuz.
2.     Sorunuzun tam olarak ne olduğunu belirtiniz.
3.     İzleme yanıtı için bize gerekli bağlantı bilgilerinizi veriniz.

ŞİRKET ADRESİ

Turnitin, LLC
1111 Broadway, 3rd floor
Oakland, California 94607
Telefon: +1 510-764-7600
Faks: +1 510-764-7612
www.turnitin.com