Kullanım Politikası

ÖNEMLİ UYARI:

BU SİTE VE İLGİLİ HİZMETLER İŞBU KAYIT VE ŞARTLARA TABİ OLARAK SUNULMAKTADIR. LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BU SİTEYİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN BU KAYIT VE ŞARTLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEDEN HEMEN AYRILIN.

Bu Kullanım Kayıt ve Şartları ("Kayıt ve Şartlar") Turnitin, LLC tarafından sunulan Turnitin.com web sitesini, bu Sitede (hep birlikte, "Site") yayınlanan veya kullanıma açık bütün hizmetlerin, içeriğin, verilerin, resimlerin, bilgilerin ve diğer materyallerin kullanılması dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanımınızı yönetmektedir. Bu Kayıt ve Şartlar, Turnitin'in ürün ve hizmetlerini kullanmanız veya kuruluşunuzun bunları kullanmasıyla ilgili olarak Turnitin, LLC. ile aranızda mevcut olabilecek diğer her türlü anlaşmaya (ör., Turnitin Kayıt Anlaşması) ilave niteliktedir. İşbu Kayıt ve Şartlarla, bu türden ayrı anlaşmalar arasında ihtilaf olması halinde, ilgili ayrı anlaşmalar geçerli olur. Sitenin belirli kısımları ve Site üzerinden kullanıma sunulan verilerin, içeriğin veya hizmetlerin kullanımı, bu kısımlarda veya verilerin, içeriğin veya hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak temin edilen ilave kayıt ve şartlara tabi olabilir. Turnitin burada size, Siteyi yalnızca kendi şahsi, ticari olmayan istifadenize yönelik olarak kullanmanız için gayri inhisârî bir lisans vermektedir. Bu Siteyi kullanmanızın bir koşulu olarak, Turnitin'e bu Siteyi herhangi bir yasadışı veya işbu Kayıt ve Şartların men ettiği bir maksatla kullanmayacağınız yönünde garanti vermektesiniz. Sitenin altyapısını oluşturan herhangi bir yazılımı veya teknolojiyi, kabili tatbik kanunlarla izin verilen düzeyin ötesinde, ters mühendislik işlemlerine tabi tutamaz, yapısını bozamaz, parçalara ayıramaz veya küçük parçalara ayrıştıramazsınız. İşbu Kayıt ve Şartların herhangi birini ihlal etmeniz halinde, bu Siteyi kullanma yetkiniz kendiliğinden fesholacaktır.

Turnitin'in önceden yazılı muvafakati olmadan bu Sitenin içeriği tamamen veya kısmen dağıtılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz veya kullanılamaz yalnız, bütün telif hakkı, ticari marka veya diğer sahiplik bildirimlerini bozulmadan korumak kaydı şartıyla, Siteden herhangi bir tek bilgisayara içerik indirebilirsiniz. İşbu Kayıt ve Şartlar kapsamında temin edilen şeklin haricinde, bu materyallerin herhangi bir başka web sitesinde veya ağa bağlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla, herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

Bu Kayıt ve Şartların Kopyaları; Güncellemeler: Tarayıcınızdaki yazdır tuşunu veya özelliğini kullanarak bu Kayıt ve Şartların çıktısını yazıcıdan alabilirsiniz. İleride başvurmak üzere bir kopyayı saklamanızı tavsiye ederiz. Bununla birlikte, herhangi bir zamanda bu Kayıt ve Şartları değiştirebileceğimizi ve Siteyi kullanmaya devam etmenizin, ileride yapılacak revizyonların sizin için bağlayıcı olacağını kabul etmiş sayılacağınızı bilmelisiniz. Kayıt ve şartların en güncel sürümünü incelemek üzere Site üzerindeki "Kayıt ve Şartlar" bağlantısını periyodik olarak ziyaret etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellenen bütün Kayıt ve Şartların kopyalarının çıktılarını almak için tarayıcınızı kullanabilirsiniz.

Mülkiyet

Bu Sitenin sahibi ve işleticisi, Turnitin, LLC'dir (burada "Turnitin," "biz," "bizi" veya "bizim" olarak anılmaktadır). Sitede bulunan veya Site üzerinden doğrudan erişilebilen bütün hizmetler, veriler, bilgiler ve diğer materyallerin sahibi Turnitin, bağlı kuruluşları, bağlı ortakları, lisans verenleri ve/veya bayileridir. Bu Site Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı ve marka kanunlarıyla korunmaktadır. İşbu Kayıt ve Şartlar veya Turnitin ile yapılmış bulunan diğer herhangi bir anlaşma tarafından açıkça verilmemiş bulunan her türlü hak, Turnitin ve/veya bayileri ve lisans verenleri tarafından mahfuzdur. Site üzerinden kopyasını çıkardığınız her türlü materyal ve diğer içerik, ilgili materyal veya içerikle beraber görülen telif hakkı ve diğer zilyetlik bildirimlerinin aynısını taşımak zorundadır.

Devam ettiğiniz bir dersle bağlantılı olarak incelenmesi için bir çalışma sunan bir öğrenciyseniz, çalışmanızın içeriğinden yalnızca, eğitim sağlayıcınıza yönelik hizmetlerimizi gerçekleştirmek ve veritabanımızın bir parçası olarak ileride istifade etmek amacıyla kullanabiliriz.

Çerçeveleme Yapılamayacağı

Turnitin'in açık yazılı muvafakati olmaksızın bu Sitenin herhangi bir kısmını kullanmak, çevrelemek veya başka bir yerin içerisine yerleştirmek amacıyla çerçeveler veya çerçeveleme teknikleri kullanma izniniz yoktur.

Kaza Dairesi İle İlgili Hususlar

Bu Site Turnitin tarafından, Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Eyaletindeki ofislerinden denetlenmekte ve işletilmektedir. Turnitin Sitedeki materyallerin başka mevkilerde kullanım açısından uygunluğu veya kullanıma açıklığı konusunda herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. İşbu Siteye diğer mevkilerden erişmeyi tercih edenler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirir ve yerel ve uluslararası yasalar kabili tatbik ise ve bunların kabili tatbik olduğu ölçüde, Siteye erişenler yerel ve uluslararası yasalara uymakla yükümlüdür. Bu Sitede yer alan her türlü yazılım ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ihracat denetimlerine ve muhtemelen, kendi kaza dairenizin ithalat kanunlarına da tabidir. Bu Sitedeki hiçbir yazılım, ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) listesi veya ABD Ticaret Bakanlığının Reddetme Emirleri (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders) Tablosunda yer alan veya Amerika Birleşik Devletleri ihracat denetim kanunlarıyla başka türlü bir şekilde yasaklanmış bulunan bir kişi veya varlık için indirilemez veya başka türlü bir biçimde bunlara ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Bu Siteden her ne surette olursa olsun Yazılım indirerek veya başka şekilde kullanarak, bu türden bir listede yer almadığınızı veya bu türden herhangi bir ülkede bulunmadığınızı veya ikamet etmekte, böyle bir ülkenin denetimi altında ya da vatandaşı olmadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. İndirilen yazılımların ABD Devleti tarafından, kaza dairesindeki veya ilgili Eyaletin kaza dairesindeki her türlü Eğitim Kurumları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü kullanımı, kısıtlı haklara ('restricted rights'), bu terimin FAR 52.227-19(c)(2) veya DFAR 252.227.7013(c)(1) (savunmayla ilgili bir kuruluşta kullanılırsa) kapsamında tarif edildiği haliyle tabidir.

Ticari Markalar

Turnitin, LLC ve Sitede bulunanlar dâhil olmak üzere Turnitin ürün ve/veya hizmetlerinin diğer isimleri, Turnitin'in ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Turnitin'in ticari markaları ve hizmet markaları, Turnitin'e ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak, müşteriler nezdinde kafa karışıklığına neden olacak herhangi bir surette veya Turnitin'i kötüleyici veya itibarını sarsıcı herhangi bir şekilde kullanılamaz. İşbu Sitede kullanılan bütün diğer ticari markalar, hizmet markaları ve logolar, kendi ilgili sahiplerinin ticari markaları, hizmet markaları ve logolarıdır. Turnitin, bu Sitede yer alması ihtimali olup da başkalarına ait olan markalar üzerinde herhangi bir hak iddia etmez. Bu siteyi kullanımınız nedeniyle Turnitin veya başka herhangi bir varlığa ait markaları kullanma konusunda hiçbir hak kazanmazsınız.

Bize Lisans Vermeniz

Kişisel Gizlilik İlkelerimiz veya hizmetlerimizin biriyle bağlantılı bir biçimde olanlar dâhil olmak üzere aksi bu Sitede belirtilmediği sürece, bu Site üzerinden e-posta ile gönderdiğiniz, yayınladığınız veya ilettiğiniz sorular, yorumlar, öneriler, diğer veriler ve bilgiler ("Mesajlarınız") dâhil her türlü mesaj veya materyallere, gizli olmayan ve sahip olunmayan mesaj ve materyaller olarak muamele edilecektir (öğrencilerin kişisel olarak tanınmasına neden olabilecek bilgiler ve Siteye sunulan her türlü çalışma hariç). Turnitin'e Mesajlarınızı bu Sitede veya başka herhangi bir yerde kopyalama, aktarma, sergileme, ifşa etme ve başka şekilde kullanmaya yönelik gayri inhisârî, ihtira bedeli olmayan, ebedi, dünya çapında, gayrikabili rücu bir lisans veriyorsunuz. Mesajlarınızdaki her türlü fikirleri, kavramları, teknikleri, ustalık bilgisini , Mesajlara dayalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanılması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde kullanmakta serbestizdir.
Mesajlarınız: Kullanıcı, Turnitin sohbet odaları, mesaj panoları ve diğer kullanıcı forumları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Mesajlarının kullanıma açık hale gelebileceği Sitenin herhangi bir yerini
izleyemekle birlikte böyle bir yükümlülüğe sahip değildir. Bununla birlikte, Turnitin telif hakkı, iftira, mahremiyet, müstehcenlik veya diğer türlü kanunlar kapsamında olsun olmasın bu türden herhangi bir Mesajın içeriğiyle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz. Turnitin yalnızca kendi takdirine bağlı olarak küçük düşürücü, lekeleyici, müstehcen veya başka şekilde uygunsuz olduğu değerlendirilen Mesajları kaldırma hakkını saklı tutar.

Kabul Edilebilir Kullanım İlkeleri

Bu Sitede veya Site üzerinden (a) başka herhangi bir kullanıcının Siteden istifade etmesini kısıtlayan, (b) kanunsuz, tehditkar, küçük düşürücü, hakaret mahiyetinde, lekeleyici, pornografik, kutsal değerlere hakaret niteliğinde veya başka türlü bir şekilde saldırganlık içeren, (c) suç teşkil eden fiil oluşturan veya suçu teşvik eden, hukuki mesuliyet oluşturan veya herhangi bir kanunu başka bir surette ihlal eden, (d) herhangi bir üçüncü tarafın patent, telif hakkı, ticari marka, mahremiyet veya diğer bir sahiplik hakkı dâhil fakat bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde herhangi bir hakkını, haksız veya müsaadesiz bir biçimde kullanan veya ihlal eden, (e) bir virüs veya diğer bir zararlı bileşen içeren veya (f) yalan veya yanlış yönlendirici köken gösterimleri veya olgu beyanları içeren herhangi bir materyal iletemezsiniz. Turnitin'in herhangi bir kanun, yönetmelik, devlet talebi, mahkeme emri, ihzar emri veya başka bir kanuni sürecin gereğini yerine getirmeye yönelik olarak gerektiğinde her türlü bilgiyi ifşa etme veya yalnızca Turnitin'in kendi takdirine bağlı olarak sakıncalı, Site için yıkıcı veya işbu Kayıt ve Şartları ihlal ettiği düşünülen her türlü bilgiyi tashih etme veya kaldırma hakkı daima saklıdır. Bu koşulun herhangi bir surette ihlali halinde Turnitin'in bu Siteye erişiminizi derhal askıya alma hakkı saklıdır.

Kişisel Gizlilik İlkeleri

Kişisel olarak tanınmaya neden olabilecek, öğrencilerle ilgili bilgilerin kullanımı Kişisel Gizlilik İlkelerimizde ortaya konulmuştur (Kişisel Gizlilik İlkelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık veya taleple ilgili olarak işbu Kayıt ve Şartlar geçerli olacaktır).

Siteden Dışarı Verilen Köprü Bağlantılar

Bu Site üçüncü taraf web sitelerine köprü bağlantılar içermektedir. Siteden veya Siteye verilen harici köprü bağlantılar, Turnitin'in herhangi bir üçüncü tarafı veya web sitesini, ürünlerini, kaynaklarını veya diğer bilgilerini tasdik veya tavsiye ettiğini göstermez. Bir siteye verilen harici bir köprü bağlantı, Turnitin'in ilgili üçüncü tarafın web sitesiyle bağlantılı olduğunu veya bu siteye sponsorluk ettiğini göstermez. Turnitin herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde mevcut herhangi bir yazılım, veri veya diğer bilgilerden sorumlu değildir. Üçüncü taraf sitelerinin kullanımla ilgili bütün kayıt ve şartlarına uyma sorumluluğu sadece sizdedir. Herhangi bir üçüncü tarafın sitesini, yazılımlarını, verilerini veya diğer bilgilerini kullanmanız veya erişmeniz nedeniyle uğrayacağınız herhangi bir kayıp veya zararda Turnitin'in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Bilgilerin Doğruluğu ve Bütünlüğü

Turnitin’in Sitenin bütünlüğünü ve doğruluğunu temin etmeye çaba gösteriyor olmasına karşın Sitenin doğruluğu veya kesinliği ile ilgili olarak herhangi bir surette hiçbir garanti vermemektedir. Sitede tipografik hatalar, yanlışlıklar veya diğer hataların bulunması ve üçüncü tarafların Siteye yetkisiz eklemeler, silmeler veya değiştirmeler yapması ihtimali mevcuttur. Bir yanlışlığın ortaya çıkması halinde, yanlışlığın düzeltilebilmesi için lütfen Turnitin'i haberdar ediniz. Sitede yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir.

Garanti Olmaması

İŞBU SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN BÜTÜN BİLGİLER VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ," HER TÜRLÜ HATASIYLA BİRLİKTE VE "SUNULDUKLARI HALİYLE" TEMİN EDİLMEKTEDİR. Turnitin SİTENİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI VEYA SİTE TARAFINDAN ÜRETİLEN HERHANGİ BİR SONUCUN VEYA KARŞILAŞTIRMANIN TAM VEYA KESİN OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. Turnitin SİTEYE ERİŞİMİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA SİTEDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ EN ÜST SEVİYEYE KADAR, Turnitin İHLAL ETMEME, HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TARİFE UYGUNLUK, TİCARİ OLARAK KULLANILABİLİRLİK, BİLGİLERİN KALİTESİ, MÜDAHALESİZ TASARRUF VEYA İNTİFA HAKKI VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ REDDEDER.

Sınırlı Sorumluluk

SİZİN İŞBU SİTEYİ VE SİTEDE MEVCUT BİLGİLERİ KULLANMANIZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN (DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDE, CEZAİ TAZMİNATLAR VEYA KÂR KAYIPLARI, VERİ KAYIPLARI VEYA İŞİN İNKITAYA UĞRAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEPLERİ DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK) HERHANGİ BİR TÜR ZARARIN TAZMİNİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE, Turnitin VEYA TEMSİLCİLERİNE BU TÜRDEN ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMASI HAKKINDA ÖNCEDEN MALUMAT VERİLMİŞ OLSA BİLE VE BUNLAR HER NE SURETTE ÇIKMIŞ OLURSA OLSUN, NE Turnitin NE DE LİSANS VERENLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ SORUMLU TUTULACAKTIR. BU SINIRLANDIRMA, KANUNEN YASAK OLMASI HALİNDE GEÇERSİZDİR.
SİTEDEN, SİTEYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN VE/VEYA KÖPRÜ BAĞLANTI VERİLEN WEB SİTELERİNDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZİN YEGANE TELAFİNİZ, SİTEYİ VE/VEYA BU HİZMETLERİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. BELLİ BAZI EYALET KANUNLARI ZIMNİ GARANTİLER ÜZERİNE KISITLAMALAR GETİRMESİNE İZİN VERMEMEKTEDİR. BU KANUNLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ FERAGATLER, İSTİSNALAR VEYA KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE İLAVE HAKLARINIZ MEVCUT OLABİLİR.

Zararların Tazmini:

Sizin (a) Siteyi kullanımınız, (b) herhangi bir üçüncü taraf hakkını haksız veya müsaadesiz bir biçimde kullanmanız veya (c) işbu Kayıt ve Şartların herhangi birini ihlal etmeniz nedeniyle ortaya çıkacak (avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil) her türlü tazminat talebine karşı Turnitin'i tazmin ve müdafaa etmeyi kabul ediyorsunuz. Her türlü tazminat talebine karşı müdafaada makul biçimde gerektiği şekilde işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Turnitin, masrafları kendine ait olmak üzere, bu bölüm kapsamında zararların tazminine başka türlü mevzubahis her türlü meseleyi inhisârî biçimde müdafaa etme ve kontrolü altına alma hakkını saklı tutmaktadır ve her türlü durumda, bu türden herhangi bir meseleyi Turnitin'in önceden yazılı muvafakati olmadan uzlaşmaya kavuşturmamayı kabul ediyorsunuz.

Telif Haklarının İhlaline Yönelik Hak Taleplerinde Bulunma Usulü

"Digital Millennium Copyright Act" (17 U.S.C. 512) uyarınca, Turnitin, LLC Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Dairesi nezdinde bir Hizmet Sağlayıcı olarak kayıtlıdır. Telif hakları ihlaline yönelik her türlü talep Telif Hakları Temsilcimize gönderilmek durumundadır:

Bobby Wilson
Chief Financial Officer
Turnitin
1111 Broadway, 3rd Floor
Oakland, CA 94607
Telephone 510-764-7600
Email: legal@Turnitin.com

Turnitin olarak başkalarının fikri mülkiyetine saygı duymaktadır ve biz de kullanıcılarımızdan aynı şekilde davranmalarını bekleriz. Çalışmanızın telif hakkı ihlali teşkil edecek bir şekilde kopyalandığına inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri Turnitin'in Telif Hakları temsilcisine iletin:

  1. Telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziki imzası;
  2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkına sahip çalışmanın tanımı ;
  3. İhlal içerdiğini iddia ettiğiniz materyalin Sitenin neresinde bulunduğunun tanımı;
  4. Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz,
  5. İhtilaf konusu kullanımın telif hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından veya hukuki olarak onaylanmadığına dair hüsnüniyetli bir inanca sahip olduğunuz yönündeki beyanınız;
  6. Bildiriminizde yer alacak yukarıdaki bilgilerin kesin doğru ve sizin telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu ifade eden ve yalan yere beyanda bulunmanın cezaya tabi olacağını bildiğinizi de içeren beyanınız.

Genel

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, işbu Kayıt ve Şartlar, burada mevzubahis konu ile ilgili olarak Turnitin ile sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kayıt ve Şartlardan kaynaklanan ve karşılıklı uzlaşmayla çözümlenemeyen her türlü anlaşmazlıkların tamamının, Amerika Birleşik Devletleri Tahkim Kanunu (United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 et seq.) uyarınca, JAMS'ın nihai ve bağlayıcı tahkimine arz edileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmıştır. Taraflar yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varmazsa, tahkim Alameda County, Kaliforniya'da gerçekleşecektir. Bundan on dört (14) gün sonra, hakem nihai bir karara varacak, ilgili karar yazıya dökülecek, hakem tarafından imzalanacak ve tarafların her birine ve hukuk müşavirlerine postayla gönderilecektir. Hakemin bütün kararları taraflar üzerinde nihai, bağlayıcı ve kati olacak ve Amerika Birleşik Devletleri Tahkim Kanunu (United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 et seq.) mucibince tahkime konu her türlü anlaşmazlıklar veya meselelerin çözümünün yegane yolunu teşkil edecektir Taraflar yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varmazsa, tahkim Alameda County, Kaliforniya'da gerçekleşecektir. Bundan on dört (14) gün sonra, hakem nihai bir karara varacak, ilgili karar yazıya dökülecek, hakem tarafından imzalanacak ve tarafların her birine ve hukuk müşavirlerine postayla gönderilecektir. Hakemin bütün kararları taraflar üzerinde nihai, bağlayıcı ve kati olacak ve işbu Anlaşmayla ilgili tahkime konu her türlü anlaşmazlıklar veya meselelerin çözümünün yegane yolunu teşkil edecektir; bununla beraber, tarafların yeterli yargılama yetkisine sahip bir mahkeme nezdinde ihtiyati tedbir ve/veya eşdeğer başka telafiler arama hakkını hiçbir şeyin men edemeyeceği kaydı şartı mevcuttur. Hakem veya uygun yargılama yetkisine sahip bir mahkeme hakemin kararını uygulatmaya yönelik bir icra müzekkeresi çıkarabilir. Bu türden bir karar üzerine, bu konuda yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemede, kabili tatbik kanunlar uyarınca hükme varılabilir.