Cam kết Quyền riêng tư

Ngày có Hiệu lực: 31 tháng 12 năm 2013

Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là một vấn đề nhạy cảm và chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn. Bản Cam Kết Quyền Riêng Tư này giải thích các thực tiễn xử lý thông tin trực tuyến của chúng tôi và những lựa chọn mà các bạn có thể thực hiện đối với phương thức thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Bản Cam Kết này áp dụng cho tất cả các thông tin nhận diện cá nhân được thu thập hoặc nộp tại trang mạng Turnitin.com và www.turnitinuk.com (gọi là "Trang").

Turnitin là một dịch vụ trực tuyến được Turnitin, LLC cung cấp cho các trường trung học hoặc đại học. Để chúng tôi có thể cung cấp được cấp dịch vụ mà khách hàng và các khách hàng tiềm năng của mình mong muốn, chúng tôi cần phải thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân, cụ thể từ những người truy cập Trang và những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

TRUSTe Privacy Certification

Turnitin đã được trao giải thưởng Privacy Seal của TRUSTe, cho thấy bản Cam kết Quyền riêng Tư này và các thực tiễn đã được TRUSTe xem xét về việc tuân thủ các yêu cầu chương trình của TRUSTe bao gồm sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và lựa chọn liên quan tới việc thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chương trình TRUSTe bao quát các trang mạng www.turnitin.comwww.turnitinuk.com Chương trình TRUSTe không bao quát phần đằng sau việc đăng nhập các trang mạng này. Sứ mệnh của TRUSTe với tư cách là bên thứ ba độc lập là nhằm thúc đẩy sự tin tưởng trực tuyến giữa các khách hàng và các tổ chức trên toàn cầu thông qua nhãn chứng nhận uy tín về quyền riêng tư hàng đầu và các giải pháp uy tín đổi mới. Nếu bạn có câu hỏi hoặc phàn nàn liên quan tới chính sách hoặc thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại legal@turnitin.com.. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với TRUSTe tại đây.

Để giúp bạn dễ dàng tìm thấy bản Cam kết Quyền riêng tư này, chúng tôi đã tải lên trang chủ của mình và mỗi khi chúng tôi yêu cầu thông tin nhận diện cá nhân của bạn. Mặc dù Trang này cung cấp các đường dẫn liên kết tới các trang mạng của bên thứ ba, nhưng bản Cam kết Quyền riêng tư Turnitin không chịu trách nhiệm về các bên thứ ba này. Turnitin không chịu bất cứ trách nhiệm nào về quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin mà bạn cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào, cho dù là thông qua các trang mạng được liên kết hay bất cứ cách nào khác.

Bằng việc sử dụng Trang này, bạn đồng ý rằng bạn đã xem lại và hiểu Chính sách Sử dụng của chúng tôi và bản Cam kết Quyền riêng tư này một cách hoàn toàn thỏa mãn, rằng bạn chấp thuận và tán thành Chính sách Sử dụng và bản Cam kết Quyền riêng tư này, và rằng Turnitin được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo như các điều khoản dưới đây.

1. Thông tin Cá nhân
Những thông tin cá nhân dưới đây được thu thập: Tên, email, điện thoại, chức vụ, tên trường, địa chỉ, v.v.

 

ĐĂNG KÝ
Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
1. Để xác minh nhận dạng của bạn và xác định trạng thái đăng ký của bạn liên quan tới tổ chức học thuật cụ thể của bạn.
2. Để có được những thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể quản lý tài khoản của bạn một cách chính xác.
3. Để thông báo cho bạn những thay đổi về chức năng, các dịch vụ bổ trợ của Turnitin, và các chương trình khuyến mãi của dịch vụ Turnitin.

THỬ NGHIỆM

Khi bạn yêu cầu dùng thứ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần có thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:
1. Để thông báo cho bạn những thay đổi về chức năng của Turnitin, các dịch vụ bổ trợ của Turnitin, và các chương trình khuyến mãi của Turnitin.
2. Để yêu cầu đánh giá và khuyến nghị của bạn đối với dịch vụ Turnitin.

NỘP BÀI

Khi bất cứ ai yêu cầu truy cập vào các trang mạng nộp bài, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây:
1. Để xác định cá nhân liên quan tới bất cứ văn bản được đăng tải nào
2. Để cung cấp biên nhận và xác nhận các lượt đăng tải văn bản thành công.

Loại thông tin chúng tôi yêu cầu liên quan tới một mục đích cụ thể. Ví dụ, chúng tôi thu thập thông tin liên hệ cá nhân chẳng hạn như tên, địa chỉ thực, số điện thoại và địa chỉ email cho người sử dụng đã đăng ký nhằm tạo điều kiện dễ dàng để sử dụng dịch vụ Turnitin và thúc đẩy mối quan hệ khách hàng. Ngoài những mục đích sử dụng cụ thể nêu trên, Turnitin cũng dùng các thông tin nhận diện cá nhân của bạn để giải quyết các yêu cầu và giao dịch của bạn.

Turnitin cũng có thể sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của bạn để ngăn ngừa tổn hại hoặc thương tích, phòng ngừa gian lận, bảo vệ các quyền lợi pháp lý của chúng tôi, để tuân thủ hoặc đáp ứng các thủ tục pháp lý và để tuân thủ theo các điều luật áp dụng.

Việc các bên thứ ba truy cập vào thông tin cá nhân sẽ chỉ xảy ra khi có sự đồng thuận bằng văn bản hoặc điện tử của những người dùng đã đăng ký như được trình bày trong thỏa thuận đăng ký của chúng tôi. Sự đồng thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc một người dùng đã đăng ký cho phép Turnitin cung cấp thông tin liên hệ của mình cho một người dùng đã đăng ký khác để theo dõi phân tích nguồn văn bản. Chẳng hạn, nếu một tài liệu được tải lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi trùng khớp với tài liệu từ một bản đăng tải sau đó, thì thông tin liên hệ liên quan tới người đăng tải trước sẽ được cung cấp cho người dùng đã đăng ký liên quan tới bản đăng tải sau để theo dõi nếu người dùng trước đồng ý một cách rõ ràng. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua các mối kinh doanh hoặc tài sản, hoặc Turnitin có thể bị thâu tóm bởi công ty khác. Trong bất cứ trường hợp nào kể trên, thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi có thể nằm trong số các tài sản chuyển giao.

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận diện phi cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, để đánh giá các xu hướng trong việc sử dụng Trang của chúng tôi hoặc mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ, thúc đẩy nghiên cứu thị trường và các nghiên cứu thống kê, phát triển nội dung và chức năng giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các khách hàng và cải thiện dịch vụ cũng như các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

2. Các Công nghệ Theo dõi

Khi bạn truy cập Trang, chúng tôi có thể đặt trên máy tính của bạn một "cookie", đó là một tập tin máy tính nhỏ chứa thông tin về người dùng, để giúp chúng tôi nhận ra và phục vụ bạn tốt hơn khi bạn quay lại. Những cookie này không chứa các thông tin nhận diện cá nhân. Chẳng hạn, bằng cách đặt cookie trên Trang của chúng tôi, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần, do đó sẽ tiết kiệm được thời gian khi ở trên Trang của chúng tôi. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Trang của chúng tôi. Nhược điểm duy nhất của việc này là bạn sẽ bị giới hạn ở một vài mục trên Trang của chúng tôi. Các cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và hướng tới sự quan tâm của khách hàng để nâng cao trải nghiệm trên Trang của chúng tôi. Một vài đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng các cookie trên Trang của chúng tôi (chẳng hạn như các nhà quảng cáo). Tuy nhiên, chúng tôi không truy cập được hoặc kiểm soát được các cookie đó. Cả những cookie do chúng tôi thiết đặt và những cookie do các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng đều có thể kéo dài dai dẳng, nghĩa là chúng có thể sẽ không chấm dứt chỉ bằng việc đóng trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ phần mềm bên thứ ba gọi là các hình clear gif (định dạng hoán đổi đồ họa) (hay còn gọi là Web Beacons/Web Bugs), giúp cho chúng tôi quản lý nội dung trên trang của chúng tôi tốt hơn bằng cách thông báo nội dung nào có hiệu quả. Các hình clear gif là các đồ họa cực nhỏ cùng với một bộ nhận dạng độc nhất vô nhị, tương tự các cookie về mặt chức năng, và được sử dụng để theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng Web. Trái với các cookie được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính của người dùng, các clear gif được nhúng ẩn trên các trang mạng và có kích thước khoảng bằng dấu chấm cuối câu. Chúng tôi kết nối những thông tin mà clear gif thu thập với những thông tin nhận diện cá nhân người truy cập trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi người dùng sau khi họ rời khỏi trang của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không phản hồi lại các dấu hiệu "Không Theo Dõi" từ trình duyệt Web của bạn.

3. Lựa chọn

Khi bạn cung cấp thông tin nhận diện cá nhân cho chúng tôi, bạn sẽ có thể chọn lựa cho phép chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin đó dưới hình thức thông tin nhận diện cá nhân cho bên thứ ba hay không, hoặc liệu thông tin đó có thể được sử dụng dưới hình thức thông tin nhận diện cá nhân cho các mục đích khác với các mục đích ban đầu mà nó được thu thập hoặc các mục đích mà bạn đã ủy quyền cho chúng tôi sau đó.

Bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn không nhận các thông tin liên lạc của chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn lần đầu. Bạn cũng có thể chọn không nhận thêm các thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ optout@turnitin.com. Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin nhận diện cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi như được ghi chú tại Phần 14 (Thông Báo) dưới đây. Để thực hiện đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi cần thông tin chính xác mà bạn muốn xóa và thông tin đủ cho chúng tôi xác định loại thông tin liên lạc mà bạn đã nhận từ chúng tôi.

4. Chuyển giao cho Bên thứ ba Không liên quan

Ngoại trừ liên quan tới các mục đích mà theo đó thông tin ban đầu được thu thập, sẽ không có thông tin nhận diện cá nhân nào được cung cấp cho bên thứ ba. Nếu chúng tôi chuyển giao thông tin nhận diện cá nhân cho một bên thứ ba đang hoạt động như một đại lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đó đồng ý với các yêu cầu bảo mật thông tin. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

5. Truy cập hoặc Thay đổi Thông tin Cá nhân của bạn

Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua Trang này bằng các bước dưới đây:
1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
2. Nhấp chuột vào đường dẫn liên kết "thông tin người dùng" trên thanh điều hướng để mở hồ sơ người dùng của bạn và xem, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân.

Nếu bạn yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình từ Turnitin, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

6. Bảo mật

Chúng tôi sẵn có các biện pháp bảo vệ cả về mặt vật chất, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm việc sử dụng mật khẩu để truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình. Tuy nhiên, ngay cả với những biện pháp như vậy, cũng không ai có thể đảm bảo là các bên thứ ba không được cho phép sẽ không thể vượt qua được các biện pháp này hoặc lấy được các thông tin mà bạn cung cấp qua Internet.

7. Toàn vẹn Dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân trong các hệ thống của chúng tôi phù hợp cho việc sử dụng định sẵn, chính xác, hoàn thiện và hiện hành. Chúng tôi giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết các tranh chấp, và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi. Bạn có thể dừng sử dụng các dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho Turnitin khi bạn dừng sử dụng Dịch Vụ. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

8. Thực thi

Turnitin sẽ tiến hành rà soát định kỳ việc tuân thủ để xác nhận rằng bản Cam kết Quyền riêng tư này là chính xác, toàn diện, được thể hiện nổi bật, hoàn thiện, được thực hiện và có thể truy cập. Bất cứ nhân viên nào vi phạm bản Cam kết Quyền riêng tư này có thể phải chịu hình thức kỷ luật.

9. Những Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với bản Cam kết Quyền riêng tư này vào bất cứ thời điểm nào. Vui lòng kiểm tra bản Cam kết khi bạn sử dụng Trang này để đảm bảo là bạn biết được bất cứ thay đổi nào trong các thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi. Bản Cam kết Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ cho biết ngày được cập nhật cuối cùng. Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận diện cá nhân theo cách khác với những gì được trình bày tại thời điểm thông tin được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email theo địa chỉ email gần nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ được chọn xem có cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách khác biệt này hay không. Nếu bạn chọn không cho phép chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những thông tin đó tuân thủ theo chính sách quyền riêng tư mà theo đó thông tin đã được thu thập.

10. Truyền thông Xã hội (Tính năng) và các Widget (Tiện ích)

Trang mạng của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút Facebook Like (nút Thích trên Facebook) và các Widget, chẳng hạn như nút Share This (Chia sẻ Điều này) hoặc các chương trình mini tương tác hoạt động trên trang của chúng tôi. Những Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, ghi lại những trang mạng mà bạn đã truy cập trên trang của chúng tôi và thiết đặt cookie để cho phép Tính năng đó hoạt động chính xác. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các Widget do bên thứ ba chủ quản hoặc được chủ quản trực tiếp trên Trang của chúng tôi. Những tương tác của bạn với những Tính năng này chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp Tính năng cụ thể đó.

11. Chứng thực

Với sự đồng thuận của bạn, chúng tôi có thể sẽ đăng tải chứng thực của bạn cùng với tên, chức danh và tên trường. Nếu bạn muốn xóa chứng thực của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

12. Các Trang mạng của Bên Thứ Ba

Trang của chúng tôi bao gồm các đường dẫn liên kết tới các trang mạng khác có thể có các thực tiễn quyền riêng tư khác với chúng tôi. Nếu bạn nộp thông tin cá nhân cho bất cứ trang nào trong số các trang đó, thông tin của bạn sẽ chịu sự chi phối của các tuyên bố quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ tuyên bố quyền riêng tư của bất cứ trang mạng nào mà bạn truy cập.

13. Thông báo

Vui lòng chuyển mọi câu hỏi liên quan tới Cam kết Quyền riêng tư như sau:

  1. 1. Liên hệ với chúng tôi qua email tại legal@turnitin.com.
  2. 2. Nêu rõ bản chất chính xác câu hỏi của bạn.
  3. 3. Cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn để có phản hồi sau đó.

Địa chỉ Công ty

Turnitin, LLC
1111 Broadway, 3rd floor
Oakland, California 94607
Phone: +1 510-764-7600
Fax: +1 510-764-7612
www.turnitin.com